Bon o Bon

La visita obligada, pasar por ShopGallery de Aeroparque Internacional Jorge Newbery.
Degustación de Bon o Bon, Arcor.